Etiketterartiklardjurskydd
Läst 17759 ggr
Alexej
2009-08-04, 00:34

Hur anmäler jag vanvård?

Om du misstänker eller har kännedom om att någon vanvårdar eller misshandlar ett djur måste du anmäla detta. Du kan lämna din anmälan till djurskyddsinspektören via telefon, e-post eller personlig kontakt och du har rätt att vara anonym. Men tänk på att ofta tas anmälan på större allvar om man kan stå för sina uppgifter.

Djurskyddsinspektören hittar du under den ansvariga länsstyrelsen.

Aleforskatter

Alaforskatter

För en anmälan behöver du så mycket fakta som möjligt:

  • Namn och adress till den misstänkta djurhållaren. På landet kan du behöva fastighetsbeteckningen eller en vägbeskrivning där djuren vistas. Miljökontoren lägger upp sina arkiv efter fastighetsförteckning.
  • Vilken djurart det handlar om och hur många djur som finns på platsen.
  • Beskriv noga allt du vet om bakgrunden. Gärna namn och adresser till eventuella vittne.
  • Glöm inte. De bästa bevisen är bilder. Försök att ta  många bra bilder med kameran eller mobilen.

Du bör också begära en kopia av länsstyrelsens utredning och beslut. Skriv upp när och vem du har kontaktat. Du har rätt att få ta del av handlingarna enligt offentlighetsprincipen och de ska utlämnas utan dröjsmål.

Då en anmälan kommit in gör inspektören en akutinspektion. Upptäcks brister ska dessa rättas till genom i första hand rådgivning. Om brister i djurhållningen konstateras vid en kontroll underrättas djurhållaren om detta och om de åtgärder som ska vidtas, samt tidpunkten när detta ska vara åtgärdat. Därefter sker en återinspektion för att tillse att åtgärderna vidtagits. Om missförhållanden inte rättas till eller är av allvarligare art kan djurhållaren få ett föreläggande, d.v.s. ett skriftligt preciserat och tidsatt krav på åtgärd. Vid upprepade förelägganden, eller om bristen som inte åtgärdats är av allvarligare art ska länsstyrelsen meddela djurförbud.

Mijn Gedeelde mappen.JPG

Länsstyrelsen kan ta beslut om att omhänderta djur, samt förbjuda någon att hålla djur, eller ett visst slag av djur. Ett omhändertagande verkställs alltid av polismyndigheten, som då också blir ny ägare till djuret till dess att länsstyrelsen avgjort om djuret ska återlämnas, säljas eller överlåtas på annat sätt eller avlivas.

Länsstyrelsen kan besluta om ett omedelbart omhändertagande av djur som är utsatt för lidande och om lidandet inte går att avhjälpa på annat sätt.

Omhändertagna katter och hundar placeras av polisen på ett katt- eller hundpensionat. Länsstyrelsen gör en bedömning av ägarens lämplighet för att i fortsättningen ha hand om djur. Eftersom omhändertagandet oftast föranletts av brott mot djurskyddslagen är det vanligaste att djuret inte lämnas tillbaka till ägaren. Istället görs en värdering av djurets fysiska och psykiska hälsa. Sjuka djur avlivas, men är det ett friskt djur strävar man efter omplacering i ett nytt hem.

Alefors kök2a.JPG

Man kan också göra en anmälan till polisen, som då vidarebefordrar denna till länsstyrelsen. Polisen kan även välja att utreda fallet själva såvida inte ett omhändertagande av djuret/en sker.

Polisen når du bäst genom telefon 114 14.

En anmälan via polis eller miljönämnden skickas vidare till åklagare som utreder om det finns grund för att väcka åtal för brott. Om utredningen resulterar i att åtal kan väckas, är det slutligen domstol som avgör målet.

kräks2.JPG

**Misshandel 
**Misshandel är ett brott enligt brottsbalken och ska anmälas till närmaste polismyndighet. Om polismyndigheten beslutar att ej åka ut i ärendet så begär att få skriftligt på det beslutet. Därefter har du möjlighet att JO-anmäla polismyndigheten.

Straff
"För djurplågeri kan den dömas som uppsåtligen eller av grov aktsamhet, otillbörligen utsätter djur för lidande, till böter eller fängelse i högst två år. (Brottsbalkens 16 kap 13 §)" Det kan gälla brott som till exempel överansträngning, misshandel eller vanvård.

I djurskyddslagstiftningen står hur djur ska vårdas och behandlas. Djur ska bland annat behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande, ges tillräckligt med foder och vatten, hållas i en god miljö som ger dem möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. Djur får inte överansträngas eller hållas bundna på ett plågsamt sätt. En djurägare som inte respekterar dessa regler kan dömas för vanvård eller djurplågeri.

För mer information om djurskyddslagen kan du gå in på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se

Så vill ingen katt ha det:

clip_image002.jpg

Jag fick ett bra exempel om

Skriftlig anmälan om djur som far illa

skriven av Kurran

För att få bästa effekt på en anmälan om missförhållanden som rör djur är skriftliga anmälningar att rekommendera. Vill man vara anonym är det bara att utesluta sitt eget namn. Dessutom är det bästa att skriva till polisen direkt och kalla det för polisanmälan. Är det något som absolut inte är ett polisärende skickar de över anmälan till djurskyddsinspektören. Det kan vara idé att skicka både till polisen och till länsstyrelsen. Någon dag efter att man skickat in anmälan ringer man till polisen och/eller länsstyrelsen och frågar efter anmälan, diarienummer och namn på handläggare. Har man gjort en anomym anmälan kan man säga att man läst om den på ett kattforum. Kopia på anmälan kan man gott skicka till de lokaltidningar som finns. Sannolikheten att något händer ökar om någon journalist kontaktar myndigheten. Personnummer får man reda på om man ringer 0771-567567 och trycker sig fram enligt anvisningarna.

Offentlighetsprincipen innebär att alla inkomna handlingar till en mydighet och alla av myndigheten upprättade handlingar får läsas av vem helst utan att man behöver tala om sitt namn eller varför man vill läsa dem.

Kurran ställer gärna upp och hjälper till med formulering av anmälan om någon så önskar.

En anmälan kan se ut som följer:

Å-stad 2008-09-27

Till
Polismyndigheten/länsstyrelsen i x-län

Anmälan mot xx angående djur som (lämplig beskrivning)

Djurägare xx
personnummer
Landsvägen 345
M-stad

Anmälare - utesluts om man vill vara anonym

Vittnen
Kalle … + adress
Stina … + adress

Saken
Anmälan enligt Djurskyddslagen/Jordbruksverkets föreskrifter avseende (underlåtenhet att ge veterinärvård, för små rastgårdar, för lite mat, misshandel, för många djur, underlåtenhet att hålla utrymmen rena eller vad den nu kan vara men bara en kort sammanfattning)

Bakgrund
xx har x st katter … Sedan ett antal månader har jag observerat att …Tillämpligt lagrum (Bra att ange om man vet vilken lag eller föreskrift som djurägaren bryter mot)

Utveckling av orsaker till anmälan:
xx har under den senaste månaden … Därför … Katterna … I bilaga 1 finns bilder …  Dvs skriv här i detalj vad det är som du vill anmäla)

Vad jag här beskrivit strider mot gällande regelverk beträffande djurskydd och missförhållandena måste snarast åtgärdas samt  rättliga åtgärder sättas in mot djurägaren.

Detta brev skall diarieföras hos er i vanlig ordning.

Med vänliga hälsningar
xxxxx

Bilder: Miranda Oude Tanke (Göteborgs Katthjälp) och det är bl.a.katter från Alafors. Mer om det kan du läsa under iFokus.Community.Board.ForumGroup" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Vanvårdskatter.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus
Annaliz
2009-08-04, 00:55
#1

Superbra att du tog upp det i en tråd, det verkar vara aktuellt och förövrigt bra vetande!!

Lena
2009-08-04, 01:43
#2

Ja sådana här kunskaper kan man behöva ibland. Tyvärr är det inte alla som sköter om sina djur som de borde…. Det bästa vore om hjälpen kom innan det går så långt som på bilderna i artikeln.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
M
2009-09-11, 03:18
#3

jag vet inte hur pass mycket djurplågeri det anses som…men jag anser att en bekant till mig missköter sin katt.

han har även en hund jag tycker han sköter sissodär. en stor schäfer som han aldrig rastar ordentligt- max 10 min runt huset, oftast går han ut i två min och låter den uträtta sina behov bara. han skryter om att hunden gör på kommando….

sedan tycker jag han utfodrar den snålt. torrfoder endas 1 gång per dag…max 2. djuret skulle må bra med ett par kilo extra anser jag. den fäller även onormalt mycket. han lämnar den ensam i massa timmar ofta. då ylar den och gör inomhus. han använder strypkoppel och drar som en ursinnig i halsen på den och den verkar inte så koppeltränad heller…..samtidigt har han sina ljusa stunder med djuret. räknas det som plågeri då? i mina ögon gör det så…men samhällets?

nu har han även en katt i sin lilla lägenhet. den hittade han jamandes på en soptipp och full med skabb. jag anser att han skulle gå till vetrinär med katten och få bort skabbet…men han kör med något annat medel. skitigt och smutsigt hemma…katten jagas runt av hunden. när han går hemmifrån stänger han in den i badrummet. jag mår dåligt av att veta om detta….

line84
2009-09-11, 08:45
#4

Bra artikel!!

M
2009-09-11, 09:38
#5

Är man skyldig att anmäla vanvård om man misstänker det?

MonicaLagerquist
2009-09-11, 12:34
#6

#5

Nej tyvärr är man inte det.

S\*Blå Katten Cornish Rex och La Permuppfödning.
M
2009-09-11, 13:00
#7

Men då kanske det ska göras en rättelse i artikeln.. Det står att man måste anmäla om man misstänker vanvård.

Naturligtvis är det bra om man gör det, men man måste inte.

Delfinen
2010-06-08, 15:52
#8

Trodde faktiskt att man var skyldig att anmäla vanvård av ett djur.

Man är ju skyldig att anmäla ett brott när det har begåtts. Att man annars kan misstänkas/anmälas för skyddande av brottsling.

Att begå vanvård av djur är vel ett brott och djurägaren blir då brottsling. hmmmm * kliar mig i skallen *

[
2016-07-16, 21:05
#9

Hej! Jag är ny här på katter i fokus. Jag har själv hund o e ibland inne på hundarifokus. Men det är så att jag har en bekant som har en katt- bor i en liten liten etta m kokvrå. Katten lämnas ensam hemma hela tiden och i flera flera dygn var gång, jag har många ggr kommit dit och kattens vatten e slut o det finns ingen mat, lådan är inte rengjord och full m kiss o bajs- hela lägenheten stinker! Potentiellt farliga saker ligger alltid framme- jag kom dit en gång o då lekte katten m cigarett fimpar och några slags piller! Katten lyckas hela tiden rymma men ägaren tycker det är skönt o struntar att försöka leta efter katten - hon har tom sagt till mig att hon medvetet släppt ut honom ngr ggr o hoppades han skulle dö för hon inte pallade ha nån katt- katten har verkligen nio liv för har varje gång blivit upphittad av en djurvän som tagit katten till jourhem. Katten är inte chippad el märkt på ngt sätt hon har inte heller registrerat att hon har ngn katt. Hon låter sin missbrukande pojkvän bo m henne o katten (han slänger både diabetes sprutor o sina knark sprutor nålar osv överallt i lägenheten,) han har även slagit sönder hela lägenheten (då menar jag verkligen hela lägenheten) även fönsterrutorna va sönder slagna speglar ja allt låg över hela lägenhetens golv ca 10cm glas över varenda golvyta som finns glas i kattens skålar o sen torrfoder utspritt ovanpå allt glas :@ sen gick han bara o låste dörren och katten tvingades leva nästan 1,5 v där inne innan nån tillsist kom o öppna o börja städa upp- jag hade då jagat ägaren och fick till slut tag på henne och tvingade henne då att gå hem till katten, jag följde m så jag såg hur katten levde (rent under att den fortf va vid liv) o d va d hemskaste jag sett - jag grät… Nu fick jag igår veta att min vännina återigen låtit pojkvännen flytta in och han passar dessutom katten när hon inte behagar sluta festa för att åka hem till kattstackaren. Vad kan jag göra för att hjälpa denna stackars katt!?! Jag har försökt prata m henne säkert 100ggr men hon vill inte lyssna! Jag klarar inte längre av att leva m denna vetskap- jag måste hjälpa katten, men vad ska jag göra? Tacksam för tips och svar!

Nina
2016-07-16, 23:37
#10

#9 Blir chockad över att du sett allt detta utan att redan ha anmält! Ring och anmäl omedelbart!! Varför har du inte gjort det för länge sedan?

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här! Relationer \* Hundar \* Bodyart \* Kvinna \* Fiske \* Viktminskning Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!
[
2016-07-17, 00:03
#11

Jag har inte förrän nyligen fått veta hur illa det varit….har ringt polis vid ett tillfälle då jag precis fick veta allt detta jag nu vet… men han jag pratade med på polisen sa bara att det inte va ngt ärende som dom kunde angaera sig i…..

[
2016-07-17, 00:11
#12

…när jag pratat m andra människor om detta säger dom att jag måste ha bildbevis mm.mm. Å tydligen ska socialen o polisen nyligen ha varit där oxå….

Nina
2016-07-17, 00:15
#13

Ring länsstyrelsen.  Du behöver inte mer bevis än att du själv har sett det.

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här! Relationer \* Hundar \* Bodyart \* Kvinna \* Fiske \* Viktminskning Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!
[
2016-07-17, 00:27
#14

Tack så jättemycket! Jag måste alltså inte alls ha bild bevis som polisen påstår då, jag ska absolut kontakta länsstyrelsen…tack

Upp till toppen