Etiketterartiklarbeteendehälsa
Läst 12913 ggr
Wintermoth
2016-01-30, 15:53

Hälsan hos bengalkatten

Bengalkatten är normalt en mycket sund och frisk ras. Men så som i andra raser finns även en del att tänka på hos bengalen och när det gäller de ärftliga problem så är de tvåsjukdomar man ska tänka på när man köper en bengalkatt och så klart testa för som uppfödare. Det är HCM (en typ av hjärtfel) och PK-def (blodanemi).

Vad är PK-def?

Vad innebär PK-brist?

PK-brist är en förkortning för ”pyruvate kinase deficiency”. Det är en ärftlig sjukdom, som finns hos flera djurarter. Pyruvatkinas är ett enzym som behövs för att röda blodkroppar skall fungera normalt. Om det är brist på enzymet kommer de röda blodkropparna få förkortad livslängd och följden blir en anemi (”blodbrist”). PK-brist beror på en mutation på den gen som ger ”receptet” för tillverkning av pyruvatkinas. Mutationen ärvs recessivt. Individer med en normal och en muterad gen blir bärare. Eftersom bäraren har en normal gen kommer katten att kunna producera tillräcklig mängder pyruvatkinas för att blodkropparna skall fungera normalt. Katter med två muterade anlag däremot kommer förr eller senare få symtom på blodbrist.

De vanligaste symtomen, trötthet, dålig kondition och bleka slemhinnor kommer periodvis och uppträder ofta inte förrän katten är några år gammal. Många katter klarar sig bra med sin blodbrist och kommer få en normal livslängd. I sällsynta fall dör katten redan i 1-2 årsåldern. Katter med symptomgivande blodbrist behandlas med kortison.

Kan man förebygga PK-brist?

Katter med mutation på PK-genen (både bärare och sådana som har risk att utveckla blodbrist) kan idag identifieras med ett DNA-test. Både blodprov och cellprover från munhålan kan användas för analysen. Därför kan man genom att testa sin katt få svar på dess PK-status och därigenom förebygga att para 2 bärare.

Köpa kattunge?

Be att få se intyg som visar att föräldrarna är testade eller har testade, PK-normala föräldrar.
Köper du en sällskapskatt har det ingen betydelse om någon av föräldrarna är 
PK-bärare och du behöver inte testa den.
Tänker du avla på en unge från en kull där endera föräldern är bärare behöver du testa ungen för att veta om den ärvt genen för PK eller är PK-normal.

Även bärare kan användas i aveln men ska då bara paras med PK-normal katt.

Var är HCM?

Hypertrofisk kardiomyopati är en ärftlig sjukdom som finns hos både katter, hundar, grisar och människor.

HCM karakteriseras av en förtjockning av hjärtmuskeln, framför allt i vänstra sidan av hjärtat. Förtjockningen gör att hjärtat blir mindre elastiskt än normalt, och därför kan inte hjärtat fyllas med blod så som sig bör. Det blir också mindre utrymme för blodet i vänster kammare på grund av förtjockningen i hjärtväggarna. Detta resulterar i att mindre blod pumpas fram vid varje hjärtslag. Det kan också bli onormal turbulens i blodet, och klaffar kan börja läcka. Detta kan ge ett blåsljud, som veterinären kan höra i ett stetoskop.

Katter med HCM kan få vätska runt lungorna, vilket kan leda till att katten får svårt att andas. En del katter kanske inte visar några tecken alls på sjukdom förrän de plötsligt dör, oftast då på grund av en svår rytmstörning. Andra utvecklar blodproppar som bland annat kan orsaka förlamning i bakbenen.

HCM är inte en medfödd defekt, utan en sjukdom som utvecklas långsamt. Drabbade katter har oftast inga symptom på HCM före sex månaders ålder, och det kan i många fall ta flera år innan man kan ställa en diagnos. Därför måste man låta undersöka katten regelbundet.

Finns botemedel?

Nej, idag finns inget botemedel för HCM.

En katt utan symtom på att vara sjuk har en medelöverlevnad på 3-5 år efter diagnos och kan leva ett fullgott liv. Och ofta uppnå en helt normal levnadsålder.

Allt eftersom vi lär oss mer om sjukdomen utökas även dessa tider. Just nu pågår tillexempel forskning om nya mediciner och man tittar också på ifall att tillskott av fiskolja och vissa proteiner har någon effekt.

Tills vi vet mer om sjukdomen rekommenderas alla uppfödare att inte använda katter med diagnosticerad HCM i avel. Vid tvetydiga scanning resultat (equivocal) rekommenderas ett nytt test innan avel för katter som testats innan de är två år. För äldre katter som fått bedömningen equivocal är det viktigt att använda en helt fri partner.

– För alla katter som ska gå i avel rekommenderas en första undersökning vid ett års ålder och därefter årligen.

Det rekommenderas att alla bengaler som skall gå i avel testas för HCM samt för PK-def.

HCM scanning görs med hjälp av ultraljud av en veterinär som är godkänd medan PK-def test görs med hjälp DNA-test hemma och skickas till ett laboratorium.

Med vänlig hälsning
Miia
www.oneworldbengals.se

Jessicahagstrom94
2016-01-31, 01:53
#1

Är hcm väldigt vanligt på bengal?

Medarbetare @ Katter Ifokus.

Upp till toppen