2006-02-07 22:59 #0 av: Pia

Framåt vårkanten hoppas valberedningen på att kunna presentera ett fulltaligt, kompetent och handlingskraftigt regeringsalternativ...

Den nyinrättade valberedningen för ett helt nytt regeringstänkande blev till efter inlägget "Sveriges  " Sveriges smartaste katt?. Nog vore det sällsynt intressant att skapa en liten utmanarregering? Endast bestående av katter med vissa utmärkande egenskaper som lämpar sig för ministerposter.

För tillfället finns det 22 ministerposter (inkl statsministerposten) i den svenska regeringen. En del bra mycket mer obegripliga än andra... Personligen anser valberedningen att det är läge i göra vissa justeringar på posterna, skippa somliga av dem och inrätta nya ministerposter... Nedan följer de poster som finns idag. De med fetstil markerade posterna symboliserar de poster valberedningen tycker känns viktigast att fylla.

Utter, finansminister

Som förslag finns även ministerposter för djurskydd, sunt förnuft, må bra och anti-korruption. Hör gärna av er till valberedningen med fler förslag om lämpliga poster!

Departement:                                   

 • Finans
 • Försvars
 • Jordbruks
 • Justitie
 • Miljö
 • Närings
 • Social
 • Utbildnings
 • Utrikes

Ministrar:

 • Statsminister - tillsatt
 • Finans - tillsatt
 • Kommun & finansmarknads
 • xxx
 • Försvars - tillsatt
 • xxx
 • Jordbruks- & konsument
 • xxx
 • Justitie - tillsatt
 • Demokrati-, storstads-, integration- & jämställdhets
 • xxx
 • Miljö
 • Samhällsbyggnads
 • xxx
 • Närings
 • Infrastruktur
 • Arbetslivs
 • xxx
 • Social
 • Folkhälso- & socialtjänst - tillsatt
 • Vård- & äldreomsorg - tillsatt
 • xxx
 • Utbildning- & kultur - tillsatta
 • Förskole-, ungdom- & vuxnas lärande - tillsatt
 • Skol - tillsatt
 • xxx
 • Utrikes
 • Migrations
 • Bistånds - tillsatt

Myra, utbildningsminister, foto: Bima 

Finansministerposten är redan paxad av Utter (se överst), likaså utbildningsdito (a k a knep & knåp-minister i kombination med en deltidstjänst som byrå-assistent/direktör) är tagen av Myra (ovan). Till posten som motionsminister kandiderar Tyra (nedan).

Tyra, motionsminister

Framåt vårkanten hoppas valberedningen på att kunna presentera ett fulltaligt, kompetent och handlingskraftigt regeringsalternativ - känner du någon eller några katter som med sina alldeles speciella egenskaper skulle platsa i denna regering, hör av dig till valberedningen här.

Relaterade länkar

Av: Pia

Datum för publicering

 • 2006-02-07