2006-09-02 03:34 #0 av: Pia

Sista delen i artikelserien om att ställa ut katt tar bland annat upp de fyra olika bedömningsnivåerna och några av alla de roliga uttryck man kan svänga sig med om man vill bete sig som ett utställningsproffs.

 

En mycket ung, lätt förvånad, numera EC S*Luddkolt's Knut Knebworth, rödspotted brittiskt korthår
En mycket ung, lätt förvånad, numera EC S*Luddkolt's Knut Knebworth, rödspotted brittiskt korthår. Foto: Åsa Petré.

 

Att ställa ut katt

Att ställa ut katt, del 2


En kattutställning (raskattbedömningen) kan delas upp i fyra olika nivåer;
1. grundbedömning (klassbedömning),
2. bäst i färg (bäst i variant/BIV),
3. domarens bästa (panelnominering),
4. panel.

Förutom att alla raser naturligtvis tävlar för sig, och bedöms enligt sin specifika rasstandard, delas de olika raserna också upp i hanar och honor, fertila och kastrater, ungdjur och juniorer. I somliga raser/färger är konkurrensen liten i andra raser/färger oerhört hård. Oavsett om en katt är ensam i sin klass eller inte skall den dock i teorin bedömas lika strikt efter rasstandarden.

Alla raser, klasser (förutom katter i klass Europa Champion/Premier och huskatter) ges en bedömning enligt följande poängskala avseende överensstämmelse med resp ras standard:
- minst 88 poäng = Excellent (Ex)
- minst 76 poäng = mycket bra (MB)
- minst 61 poäng = bra

Man skulle kunna säga att de två sistnämnda omdömena om en katt är allt annat än bra, avseende kattens överensstämmelse med rasstandarden...

Nu till de olika nivåerna.

Nivå 1: Grundbedömning
Ungdjur (kl 12) och juniorer (kl 11) tävlar för att bli klassvinnare. Likaså gör de fertila vuxna och de kastrerade vuxna katterna, dessa tävlar dock även om att erhålla s k certifikat (cert). Endast klassvinnaren, om den når upp till de poängkrav som anges i rasstandarden för den klassen, kan erhålla cert. Ju högre klasser katten tävlar i desto högre poäng krävs för att katten skall erhålla certifikatet.

Om en katt får bedömningen "draget certifikat" innebär detta att domaren anser att klassvinnaren inte når upp till de poäng som krävs för att få certifikat. Katten kan dock få en excellent (ex) bedömning.

För att erhålla de finaste bedömningarna på grundnivå och slutligen även erhålla de olika titlarna Champion/Premier, Internationell Champion/Premier, Grand INternationell Champion/Premier och de finaste av dem alla Europa Champion/Premier krävs att katten uppnår minst följande poäng:

Kl 12-11 Excellent, 88 poäng
Kl 10-9 Certifikat CAP/CAC, 93 p
Kl 8-7 Certifikat CAPIB/CACIB, 95 p
Kl 6-5 Certifikat CAGPIB/CAGCIB, 96 p
KL 4-3 Certifikat CAPE/CACE, 97 p

För att en katt skall flytta upp i de olika klasserna krävs i dagsläget följande (förutom ålder och eventuell kastrering), för katter i Sverige och Norge:

Kl 10-9, 3 cert för 3 olika domare
Kl 8-7, 3 cert för 3 olika domare i 2 länder
Kl 6-5, 6 cert för 4 olika domare i 2 olika länder (varav minst 2 cert utomlands)
Kl 4-3 9 cert för 6 olika domare i 2 olika länder (varav minst 2 cert utomlands)


Nivå 2: Bäst i Variant (BIV)
För att BIV skall kunna utses krävs det att minst tre katter finns i en färgvariant. Kastrater tävlar för sig, medan vuxna fertila/ungdjur/juniorer tävlar ihop (om det ej finns minst tre katter i varje åldersgrupp, då utses BIV-V, BIV-J, BIV-U för sig). När alla katter i en färg är färdigbedömda, förutsatt att katten/katterna når upp till minst 95 poäng, utses den bästa av alla klassvinnare från nivå 1 .

 

Nivå 3: Nominering (NOM)
När alla grundbedömningar, på alla de raser domaren dömer, är färdiga, och eventuella BIV:ar är uttagna, är det dags för domaren att ta ut sina bästa katter. Detta hette förut "Domarens Bästa (DB)", numera heter det Nominerad (NOM), eftersom katterna blir nominerade till den slutgiltiga panelen. I en panelen tävlar alla domarnas NOM-katter.

Varje domare utser, inom den eller de kategorier bedömning skett; bästa ungdjur (NOM-U), bästa junior (NOM-J), bästa vuxen hane (NOM-Vhane), bästa vuxen hona (NOM-Vhona), bästa kastrat hane (NOM-Khane) och bästa kastrat hona (NOM-Khona). Detta görs inom varje kategori så om domaren dömt mer än en kategori så görs det fler nomineringsuttagningar. Om en domare anser att de katter som denne har att välja på inte håller måttet (minst 97 poäng), kan denne välja att inte nominera någon eller några katter alls.

 

Nivå 4: Paneler/Best in Show (BIS)
I panelen granskar samtliga domare som dömt inom en kategori, sin och de andras nominerade katter och jämför dessa med varandra. Därefter röstar de på den katt de tycker är bäst. De katter som får flest röster i panelen koras till Best in Show (BIS) inom respektive kategori uppdelade på vuxen, kastrat, junior och ungdjur.

Avseende vuxna hanar/honor samt kastrat hanar/honor jämförs den vinnande hanen resp honan med varandra och domarna får rösta än en gång. Vinnaren blir BIS-V och BIS-K, medan den förlorande katten i motsatt kön kallas Best Opposite Sex/Bäst I Motsatt kön (BOX/BIM). Denna regel om BIS/BOX är dock under förändring.


I sällsynta fall utses Best of Best (BOB), det vill säga den bästa katten på hela utställningen, alla hårlag, alla klasser. Detta är dock ingen officiell titel.

 

Bedömning av huskatter:

Alla domare har behörighet att döma huskatter. En grundbedömning sker i fyra kategorier; Bästa långhår honor, Bästa långhår hanar, Bästa korthår honor, Bästa korthår hanar.

Bästa katt i varje kategori går sedan till panel. Där jämförs sedan Bästa långhår hona mot Bästa långhor hane samt Bästa korthår hona mot Bästa korthål hane. Därefter jämförs de två vinnande katterna Bästa huskatt totalt utses. Den vinnande katten blir BIS-huskatt och den slagna katten blir Bäst i motsatt hårlag.

Observera, denna uttagning sker inte alltid i panel. Om t ex endast en domare dömt huskatter kan denne på egen hand utse BIS-huskatt.

 

Av: Pia

Datum för publicering

  • 2006-09-02