Blandat

Så funkar djurskyddet nu...

2006-11-07 16:50 #0 av: WesthKiowas

Så funkar djurskyddet nu... Just nu är det mycket prat om att djurskyddet ska läggas ner. Men vet vi hur arbetet är upplagt nu? Många tror att djurskyddet helt kommer att försvinna om djurskyddsmyndigheten läggs ner, men tittar man på hur skyddet är upplagt så inser man att det är många som samarbetar. Djurskyddsarbetet i Sverige är uppdelat på en rad demokratiska institutioner och myndigheter. Så här funkar det nu.

Kommunerna
Om du misstänker att ett djur behandlas illa ska du i första hand vända dig till djurskyddsinspektören i din kommun. Inspektören är djurskyddslagens händer och ögon och utför djurskyddsinspektioner på fältet. Som regel når du inspektören på kommunens miljö och hälsoskyddsförvaltning.

Det yttersta ansvaret för att djurskyddslagen verkligen tillämpas i kommunen vilar på politikerna i miljö och hälsoskyddsnämnden. Politikernas beslut sätter både ekonomiska och administrativa ramar för djurskyddsarbetet i kommunen.

Länsstyrelserna
På länsstyrelsen arbetar en eller flera länsveterinärer med frågor som rör djur och djurskydd. Länsveterinären samordnar kommunernas djurskyddsinspektörer, fattar beslut om djuromhändertaganden eller djurförbud och gör i vissa fall egna inspektioner på fältet. Det är också länsstyrelsen som prövar kommunala beslut som överklagats.

Förutom veterinärer finns på länsstyrelsen flera andra specialister med kompetens inom djurskyddsområdet, bland annat byggnadskonsulenter som arbetar med förprövningar och besiktningar av djurstallar.

Djurskyddsmyndigheten
Djurskyddsmyndigheten skriver föreskrifter baserade på djurskyddslag och förordning. Föreskrifterna är bindande och är ofta detaljerade, till exempel kan de fastställa minimimått för förvaring av djur.

Djurskyddsmyndigheten kan också utfärda allmänna råd. Dessa är inte bindande som föreskrifterna utan ska mer ses som en vägledning.

Djurskyddsmyndigheten har också ett ansvar för att djurskyddslagen tillämpas på samma sätt i hela Sverige. För att uppnå detta arbetar myndigheten med att vägleda och stödja landets länsstyrelser och kommuner i deras djurskyddsarbete.

Regering
Med stöd i djurskyddslagen beslutar regeringen om djurskyddsförordningen. I djurskyddsförordningen finns precisiserade bestämelser baserade på djurskyddsslagen. Förordningen reglerar också vilken statlig myndighet som har rätt att meddela föreskrifter på djurskyddsområdet.

Riksdag
Våra valda politiker i riksdagen stiftar djurskyddslagen. I lagen finns övergripande bestämmelser som sätter ramar för allt djurskyddsarbete i Sverige. Vår nuvarande djurskyddslag antogs av riksdagen 1988.

Statens Jordbruksverk
Jordbruksverket har hand om alla frågor som rör smittskydd på djurområdet. Därmed handlägger verket också alla frågor som rör transport av djur över Sveriges gränser.

Jordbruksverket sköter även om hund- och ägarregistret på uppdrag av djurskyddsmyndigheten. Behöver du hjälp med att registrera en hund ska du kontakta Jordbruksverkets registerenhet.

Utöver detta är Jordbruksverket arbetsgivare åt landets distriktsveterinärer.

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket sköter alla djurskyddsfrågor för våra vilda djur. Verket håller också i de frågor som rör jaktlagstiftningen.

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket är arbetsgivare åt de besiktningsveterinärer som finns på landets slakterier. Djurskyddsmyndigheten och livsmedelsverket samarbetar med varandra när det handlar om veterinärernas roll i djurskyddsfrågor.

Polisen
Polisen är en viktig samarbetspartner för kommunens djurskyddsinspektörer och länsveterinärerna. När ett djur ska tas om hand är det polisen som utför själva omhändertagandet efter beslut av kommunen, länsstyrelsen eller polisen själv.

 

Relaterade länkar

Av: WesthKiowas

Datum för publicering

  • 2006-11-07

 

Anmäl
2006-11-07 17:37 #1 av: Pia

Tack för artikeln, Camilla!

Anmäl
2006-11-07 18:41 #2 av: WesthKiowas

Inga problem, var så lite så!

/Camilla

Anmäl
2006-11-07 21:43 #3 av: Engla

Jättebra, Camilla!

Anmäl
2006-11-11 10:32 #4 av: Pelusa

Jättebra artikel!

Anmäl
2006-11-23 09:32 #5 av: WesthKiowas

Nu puttar jag upp denna artikel ifall det kommit nya medlemmar som inte läst den.

/Camilla

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.